Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski

Mateusz Werner

dr Mateusz Werner                Prezes Zarządu

Mateusz Werner – filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Ukończył Wydział Polonistyki UW i Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Junior Fellow wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Doktor nauk humanistycznych. Autor m.in. książki Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy (Sic!, Warszawa 2009). Wykładał gościnnie na filmoznawstwie w warszawskiej SWPS, w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2001-2010 kurator programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza. Redaktor kwartalnika „Kronos”. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury.

 

Janina Jankowska

red. Janina Jankowska           Członek Zarządu

Janina Jankowska – reporterka radiowa miłująca  historię Polski i dokumentująca ją od 1980 r. Strajk w stoczni gdańskiej, podpisanie porozumienia, narodziny „Solidarności” –  radiowy dokument p.t. „Polski  Sierpień” 1981 r., książki: Zbigniew Bujak – Prawda raz powiedziana…, 1985 r. oraz Portrety niedokończone (rozmowy z twórcami „Solidarności”, 2002 r.). Rok karnawału, stan wojenny, emigracja  – audycje na kasetach „NOWEJ” i  udział  w założeniu „Archiwum Solidarności”, które otrzymało nagrodę „Kustosza pamięci”. Uczestniczka obrad „Okrągłego stołu” – podstolika  prasowego. Od 1989 – 1990 r. wicedyrektor Programu I Polskiego Radia. W 1998 r. założycielka Studia Reportażu i Dokumentu w PR, kilkukrotna przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Radia i Rady programowej TVP. Obecnie wykłada w Laboratorium Reportażu na wydziale dziennikarskim U.W.

 

Oskar Tułodziecki

mec. Oskar Tułodziecki             Członek Zarządu

Oskar Tułodziecki – magister prawa oraz radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2001 był arbitrem kolejnych kadencji w Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracował także z Instytutem Badań Literackich PAN oraz Polską Fundacją Upowszechniania Nauki, wykładając prawo mediów w ramach Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów. W 2010 r. został powołany na członka Legal Sub-Group przy European Observatory on Counterfeiting and Piracy. Działa również w ramach stowarzyszenia Kreatywna Polska. Jest partnerem w międzynarodowej kancelarii prawniczej, gdzie kieruje działem własności intelektualnej. Praktykuje głównie w sprawach związanych z własnością intelektualną i mediami, a także z prawem cywilnym i gospodarczym.

 

Antoni Dudek

prof. Antoni Dudek                 Członek Zarządu

Antoni Dudek – politolog i historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W l. 2011-2016 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.  Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi (Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004, II wyd. 2014) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013; Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011).

 

Adam Barbasiewicz

mec. Adam Barbasiewicz               Członek Zarządu

Adam Barbasiewicz – absolwent Liceum imienia króla Stefana Batorego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Warszawie i Brukseli. Partner w kancelarii Cottyn Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska Sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie kultury. Zajmuje się również doradztwem legislacyjnym, w tym jako ekspert komisji parlamentarnych. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów).

Reklamy